Forum Komunikasi Ustadzah

Forum Komunikasi Ustadzah
Kantor FKU

Rabu, 16 Februari 2011

Orang-Orang Yang Dirindukan Surga

Pengajian Masjid Raya Bani Umar Tanggal 1 Februari 2011
Event : Pengajian Masjid Raya Bani Umar
Tanggal : 1 Februari 2011
Pembicara : Ustadzah Hj Jundah
Tema: Orang Orang Yang Dirindukan Surga

Golongan 1 : Orang yang membaca, mempelajari, memahami, menghayati, mengamalkan Al Quran

Mengapa kita harus mempelajari Al Quran ?

1. Karena Al Quran bukan bahasa kita sendiri melainkan bahasa arab
Mempelajari Al Quran panduannya mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, Bagaimana membaca hurufnya, bagaimana membaca panjang pendeknya, bagaimana cara melagukannya (Dibutuhkan suara yang bagus dan nafas yang panjang), mempelajari terjemahannya/tafsirnya

Apabila kita mendengarkan ayat Al Quran, maka diam agar mendapatkan rahmat

Qs Al A'raf : 204

Dan apabila dibacakan Al Qur’an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat.

---

2. Karena mempelajari Al Quran itu sangat disarankan Rasulullah.

Sebelum kita memulai aktivitas, awali dengan basmalah

Qs An Naml : 30

...Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

---

sifat Ar Rahman artinya Allah SWT sebagai sumber kasih sayang.

Ar-Rahim artinya menyayangi.

Bersyukur kepada Allah adalah bukti kita menunjukkan sikap penghambaan kita

Qs An Naml : 40

...Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya lagi Maha Mulia.

---

Doa Nabi Ibrahim agar diberikan anak yang sholeh

Qs As Shaffat : 100

Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.

---

Apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati penerima, jangan riya

Qs Al Baqarah : 263-264

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir."

"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat

---

Jangan sampai putus asa / bersedih karena Allah bersama kita

Qs At Taubah :40

... Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita...

---

Aku tinggalkan utk kalian 2 perkara. Kalian tdk akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu AlQuran dan sunnah Rasulullah SAW - HR Muslim

---

Doa Nabi Ibrahim selama membangun ka'bah

Qs Al Baqarah : 125-129

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: Bersihkanlah rumah-ku untuk orang-orang yang thawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud.

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: Ya Rabb-ku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: Dan kepada orang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah beserta Ismail (seraya berdoa): Ya Rabb kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak-cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Ya Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Quran) dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

---
“Barang siapa tiada bermursyid (guru pembimbing) maka mursyidnya adalah setan.” (Ihya Ulumuddin)

Golongan 2 : Orang yang Memelihara Lidah

Dari Ibn abbas, Rasulullah bersabda: “Neraka telah diperlihatkan kepadaku, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita yang kufur. Apakah mereka kufur kepada Allah? jawabnya : mereka kufur kepada suaminya dan mengingkari (kufur) kebaikan yang engkau berikan kepada mereka, yang ketika mereka melihat sesuatu (kesalahan) padamu mereka (istri yang kufur) itu berkata aku tidak pernah melihat sedikitpun kebaikan darimu.”

Golongan 3: Orang yang Punya sifat kasih sayang kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil

Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun gajinya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya

Berbuat baik, jangan riya :

Qs An Nisa : 36

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

---

Qs Al Baqarah : 83

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling

---

Golongan 4 : Orang yang berpuasa

QS Al Baqarah : 183-184

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

---

Cara menghilangkan amarah :

1. Istighfar

QS Muzammil : 20

Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

---

2. Injak jempol kaki kiri dengan kaki kanan kita

3. Berpikir [ositif kepada Allah

Qs An Nisa : 19

... Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

---

Qs Al Baqarah : 216

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

---

Mari menjadi muslim yang keseluruhan

Qs Al Baqarah : 208

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu
Posted by Sri Wahyuningsih at 20.44

Tidak ada komentar:

Posting Komentar